Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Údaje

Používáme technologie, jako jsou cookies (malé soubory uložené ve vašem prohlížeči), web beacons, nebo jedinečné identifikátory zařízení, pro anonymní identifikaci počítače nebo zařízení, abychom vám zajistili lepší služby. Naše systémy také mohou zaznamenávat informace, jako je prohlížeč, operační systém a IP adresa.

Také můžeme shromažďovat osobní údaje, které jste nám poskytli, jako vaše jméno nebo e-mailovou adresu. Pokud to povolíte, můžeme také přistupovat k profilu a dalším informacím ze služeb jako je Facebook.

Naše systémy nejsou navrženy tak, aby propojovaly osobní údaje se vašimi aktivitami (např. na jaké stránky se díváte, na co kliknete, nebo co vyhledávate).

Nechceme vědomě kontaktovat nebo shromažďovat osobní údaje od dětí mladších 13 let. Pokud jste přesvědčeni, že jsme neúmyslně shromáždili tyto informace, obraťte se na nás, abychom mohli okamžitě získat souhlas rodičů nebo odstranit informace.

Umístění

Naše služby mohou použít nebo uložit přesnou zeměpisnou polohu pro účely přesnější lokalizace v naší mapě, pokud nám k tomu dáte oprávnění. Nebudeme používat nebo sdílet tato data k žádnému jinému účelu. Mnoho zařízení zobrazuje ikonu, pokud jsou lokalizační služby aktivovány.

Přístup

Můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu a požadovat, abychom vám předali všechny vaše osobní údaje, které jsme uložili.

Sdílení

Obecně nesdílíme osobní údaje (například jméno nebo e-mailovou adresu) s jinými společnostmi. Vaši e-mailovou adresu používáme pro příležitostné zasílání pozvánek na akce a novinek v naší mapě, o kterých si myslíme, že by vám neměly utéct. Z newsletteru se můžete kdykoliv odhlásit kliknutím.

Bezpečnost

Přijímáme přiměřená správní, fyzická a elektronická opatření, jejichž cílem je zabezpečit a chránit vaše informace před neoprávněným přístupem nebo vyzrazením. To zahrnuje využití softwaru Secure Sockets Layer (SSL), který šifruje vkládané osobní informace, a ukládáme informace v zašifrované podobě za firewallem navrženým tak, aby blokoval přístup zvenčí do naší sítě. Nicméně, žádné zabezpečení nebo metoda šifrování nemůže zajistit ochranu informací před hackery nebo lidskou chybou.

Informace, které sbíráme, mohou být uloženy nebo zpracovány na počítačích umístěných v kterékoli zemi, kde působíme.

Uchovávání údajů

Vaše údaje uchováváme v elektronické podobě a neposkytujeme je třetím osobám. Informace, které jste nám poskytli při registraci, uchováváme, dokud neprovedete odhlášení od newsletteru nebo nepožádáte o vymazání z naší databáze.

Jaká máte práva

Podle právních předpisů máte právo nás požádat o to, abychom vám poskytli informace či provedli některé operace s osobními údaji.

Právo na přístup: Máte právo na kopii osobních informací, které o vás uchováváme, a na informace o tom, jak je využíváme.
Právo na opravu: Pokud se domníváte, že jsou informace, které o vás máme, nepřesné, můžete nás požádat o jejich aktualizaci či změnu.
Právo vznést námitku: Máte právo vznést námitku proti zpracování, které provádíme za účelem oprávněného zájmu. Jestliže nebudeme mít pro zpracování přesvědčivý oprávněný důvod, nebudeme osobní údaje pro daný účel dále zpracovávat.
Právo na přenositelnost údajů: Za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom vám poskytli vaše osobní údaje ve strojově čitelném formátu. Můžete také požádat, abychom údaje předali třetí osobě.
Právo na výmaz: Máte právo nás požádat, abychom vaše údaje vymazali, pokud už nechcete být registrováni na webových stránkách www.na-ovoce.cz a dostávat pozvánka na naše akce.
Právo na omezení zpracování: Máte právo nás požádat, abychom přestali vaše osobní údaje využívat, například pokud se domníváte, že nejsou přesné.

Žádost můžete podat pouze vy, popřípadě váš zmocněnec. Pokud si nebudeme jisti identitou žadatele, můžeme vás požádat o další informace, abychom si vaši totožnost ověřili.

Odstranění

Odstraníme osobní údaje (například jméno nebo e-mailovou adresu) a jiná nastavení spojená s vaším účtem ihned poté, co účet smažeme.

Pokud  se domníváte, že vaše údaje zpracováváme bez vašeho souhlasu, můžete podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Další informace o Úřadu pro ochranu osobních údajů a jeho postupech pro podávání stížností naleznete zde: www.uoou.cz.

Kontakt

Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy týkající se našich zásad ochrany osobních údajů, obraťte se na nás: team@na-ovoce.cz