Kodex sběrače

Pravidla pro uživatele webu Na ovoce

Snahou iniciativy Na Ovoce je přivést do všeobecného povědomí opomíjený význam ovocných stromů, keřů a bylinek a upozornit na jejich hodnotu pro současného člověka. Také nám jde o zachování ovocných stromů jako trvalé součásti naší kulturní krajiny a biodiverzity.

Ikony stromů, keřů a bylinek uveřejněných na webu Na Ovoce označují rostliny, které zde dle svého nejlepšího vědomí a svědomí vložili registrovaní uživatelé. Taktéž zde publikují některé veřejně správní orgány, právnické a soukromé osoby, které se chtějí podělit o své nevyužité ovocné zdroje.

Platforma Na Ovoce vychází z toho, že se její uživatelé chovají zodpovědně jak vůči přírodě, tak vůči zákonům, které vymezují zacházení s volně rostoucími stromy.

Řiďme se proto níže uvedenými pravidly:

  1. Primárně zjišťujeme, zda sběrem plodů neporušujeme žádná vlastnická práva.
  2. Pečujeme nejen o stromy, ale i okolní přírodu a zvířata, která v ní žijí.
  3. O své objevy se dělíme s ostatními uživateli.
  4. Zapojujeme se do údržby a výsadby nových ovocných stromů.

Ad 1. Primárně zjišťujeme, zda sběrem plodů neporušujeme žádná vlastnická práva.
Pokud se rozhodnete sbírat ovoce volně rostoucích stromů, měli byste se prvně obrátit na příslušný orgán (obecní úřad, magistrát, vlastníka či správce pozemní komunikace atp.) a zjistit, zda je sklizeň povolená. Stojí to trošku námahy a pár telefonátů, ale jedině tak budete vědět, že neporušujete žádná pravidla a o svůj objev se můžete legálně podělit s ostatními.

Dejte si pozor, i když sbíráte ovoce na stromech podél cest či ve zdánlivě opuštěných sadech. Tato místa mohou být například pronajata nebo svěřena do správy jiným organizacím či subjektům a nelze tak toto ovoce samovolně sbírat.

Může se stát, že vámi uveřejněný strom někdo zpochybní nebo naopak vy odhalíte, že jiným uživatelem přidaný strom není možné legálně česat. Co v takovém případě dělat?

  • Někdo zpochybnil tebou přidaný strom: Ověř si u dané osoby, která zpochybnila tvůj nález, odkud čerpala informace a porovnej je s informacemi tobě dostupnými. Pokud se prověří, že ze stromu opravdu nelze česat ovoce, strom ze svých objevů vymaž.
  • Zpochybňuješ strom zveřejněný jiným uživatelem: Klikni na uvedený strom a o své pochybnosti napiš do komentáře, uveď důvody, proč si tak myslíš. Požádej o jeho smazání. Pokud uživatel strom nesmaže a neuvedl ani důvody, proč se tak nestalo, obrať se přímo na nás: team@na-ovoce.cz

Ad 2. Pečujeme nejen o stromy, ale i okolní přírodu a zvířata, která v ní žijí.
Pokud se o stromy správně a s respektem pečuje, mohou některé z nich dosáhnout i věku 120 let.

Pokud šplháte na stromy, dávejte při tom pozor nejen na sebe, ale také na strom. Vždy si předem zkontrolujte, zda větev, o kterou se chcete opřít, je dostatečně pevná a unese vás. Pokud se větev zlomí, usnadníte tak přístup dřevokazným houbám, škodlivým bakteriím či jiným škůdcům, kteří strom oslabují a mohou jej připravit o několik let života. Uvědomte si, že stromy jsou živé organismy a jakýkoliv nepřirozený a nepřiměřený zásah jim škodí. Byla by škoda, pokud by se z mapy musel umazat strom, který přestal plodit právě kvůli neopatrnému zacházení některého z uživatelů iniciativy Na Ovoce.

Ovoce je zdrojem živin nejen nás, ale také mnoha různých zvířat a hmyzu. Na ovoci si pochutnávají vosy, mravenci, mouchy, motýli, ptáci, myši či ježci. Při česání ovoce proto dbejme na to, aby jak na stromě, tak na zemi vždy pár plodů zůstalo.


Ad 3. O své objevy se dělíme s ostatními uživateli.
Web Na Ovoce žije díky společnému sdílení. To znamená, že se dělíme o své nálezy s ostatními a nálezy ostatních také využíváme. Pokud bydlíme v blízkosti stromu rostoucího ve veřejném prostoru, neznamená to, že plody onoho stromu patří jen nám. Plody volně rostoucích stromů mohou užívat všichni, kteří o ně projeví zájem. Pomáhejme tedy rozvíjet mapu Na Ovoce přidáváním nových míst.

Pokud se na mapě objeví strom, který tam nepatří, a není dovolené z něj plody sbírat, nechte jej z mapy odstranit či jeho vymazání konzultujte s námi.


Ad 4. Zapojujeme se do údržby a výsadby nových stromů.
Každý, kdo využívá web Na Ovoce, může nést určitou zodpovědnost za stromy zde označené, a to nejen v období sklizně, ale v průběhu celého roku. Pokud strom navštívíte i v jiných obdobích, můžete si udělat lepší obrázek o tom, v jakém stavu se strom nachází, zda je zdravý, oslabený nebo můžete přijít na to, že strom na místě už není. O kondici stromu můžete napsat do komentáře příslušného stromu.

Pokud chcete dobrovolně o strom pečovat, kontaktujte příslušný úřad (viz. bod 1) nebo se o péči zmiňte v komentáři u příslušného stromu. Je dobré, pokud svou péči nějak zdokumentujete a své výsledky úřadu prezentujete.