Konference

Aktéři návratu ovocných stromů – ať už na straně institucí, spolků, či jednotlivců – jsou vedeni dobrými úmysly, často jim ale chybí dostatek znalostí k tomu, aby jimi realizované výsadby naplňovaly potenciál funkcí, který nabízí. Cílem konference bylo poskytnout zájemcům ucelený přehled o základních aspektech obnovy a péče o extenzivní ovocné výsadby a přispět k tomu, aby se nám do krajiny vracely nejen geometrické útvary složené z kulturních stromů, ale zdravé a krásné sady a aleje.

Proběhlé konference

Ovocná konference v obrazech

Ovocná konference v obrazech

Kdo chce sázet, lopatu si najde. S radami od pomologů a zkušených sazečů ale plánovaná výsadba nebo obnova sadu často nabere úplně jiné obrysy. O tom jsme se přesvědčili na vlastní oči na konferenci o ovocných výsadbách, kterou jsme společně s Fórem ochrany přírody a Magistrátem hl. m. Prahy uspořádali…
Více o konferenci