Podpořte vznik nové mapovací aplikace

Naši milí mapeři, sběrači a přátelé ovoce!

Děkujeme vám, že jste součástí naší početné komunity, která již pět let mapuje volně rostoucí ovocné stromy, keře a bylinky. Doufáme, že vám mapa Na ovoce přinesla nejen sladké plody zdarma, ale i radost z hledání, sdílení a příjmené chvíle na čerstvém vzduchu.

Jsme vděční za neustále rostoucí počet uživatelů, který v současné chvíli přesáhl 10 000 lidí. Spolu s uživateli ale roste i naše zodpovědnost za technickou stránku věci… A jak asi tušíte, softwary stárnou mnohem rychleji než stromy. Nestačí je jen udržovat, musí se přizpůsobovat novým nárokům a technologickému pokroku. A přesně do tohoto bodu se dostala i naše aplikace, jejíž parametry už neodpovídají roku 2021 a jednoduše “dožívá”.

Pojďme vdechnout aplikaci nový život, udělat ji rychlejší a spolehlivější! Spočítali jsme, že nás to bude suma sumárum stát 370 000 Kč. Cílem je, aby aplikace pro objevování ovocných nalezišt zůstala pro všechny ZDARMA. Proto se nyní obracíme na vás, naše nejbližší přátele, a žádáme vás o podporu.


CHCI PODPOŘIT VZNIK NOVÉ APLIKACE


Chystáme se také připojit nové a žádané funkce, které nyní uživatelům chybí, např. snadnější přidávání fotek, trasy se zájmovými body, filtr pro právě dozrávající ovoce a další.

Věříme, že se společnými silami podaří vytvořit nový nástroj, mapující bohatství přírody. A že tento nutný restart přinese pozitivní změny ve vašem telefonu i ve vašem životě… Nejde totiž zdaleka “jen” o ovoce, ale o celkový význam ovocných stromů v krajině a vztah k přírodě jako takové. Naučit se dívat, objevovat, vychutnávat, obdivovat, pečovat a sdílet.

Za celý tým Na ovoce děkuj a zdraví,
Katka Kubánková
zakladatelka spolku