Hemrovy skály

MAPA: ZDE

ROZLOHA: 0,8 ha

PŘÍSTUPNOST: pro pěší turistiku

DOSTUPNOST: bus 149 (Sídliště Jinonice)

ZNAČENÉ TURISTICKÉ TRASY: v rámci doporučeného výletu se lze napojit na naučnou stezku Prokopské údolí – Butovice, cyklostezku A33 nebo žlutou značku (KČT Barrandov – Jinonice)

OVOCE KE SBĚRU: ano

ORIENTAČNÍ DÉLKA TRASY: 5 km

 HISTORIE 

Dle pozemkových knih patřil pozemek mnoho desítek let k rodovému majetku Schwarzenbergů. Toto vlastnictví trvalo až do roku 1923, kdy na základě smlouvy trhové přešlo vlastnické právo na hlavní město Prahu. Z dalších změn, které lze vyčíst z pozemkových knih je změna druhu pozemku. V roce 1941 došlo ke změně z pole na zahradu a  pravděpodobně to byla doba, kdy zde byly vysázeny ovocné stromy, protože dle leteckých snímků byl sad vysázen před koncem druhé světové války.

Jak šel čas, sad postupně stárl, a protože se třešně  obvykle dožívají 80–100 let, stal se na počátku dvacátých let tohoto století  spíše shlukem torz  a pomalu dožívajících stromů. Může se zdát, že takový ovocný sad je mrtvý a není ničím perspektivní, ale opak je pravdou, neboť stačí jít blíže a každý může zjistit, že trouchnivějící kmeny s řadou dutin a prohlubní jsou plné života. Dřevem se živí řada brouků a mezi jinými i jeden z nejkrásnějších vůbec – krasec třešňový. Ten potřebuje osluněné vletové otvory ve dřevě, aby se mohl vyvíjet. Právě v dožívajícím sadu na Hemrových skalách prokázali entomologové výskyt krasce, ale jejich nadšení nemělo dlouhého trvání, protože krátce po nálezu tohoto vzácného brouka byl sad z velké části vykácen. Působí to jako smutný příběh jenže i v něm lze najít pozitivní závěr. Tento malý a zapomenutý sad se stal jedním z impulsů, k hledání dalších podobných dožívajících ovocných sadů a jejich obnově. Entomologové, kteří zaznamenali nález krasce, se začali více zajímat o to, jak je možné  podpořit organismy, které jsou vázány na tlející dřevo.  A tak začala snaha o vyhledávání dalších ovocných výsadeb v Praze a následně péče o tato území. Tento zdánlivě malý a zapomenutý sad tedy ovlivnil osud řady dnešních pražských ovocných sadů v Praze.

Sad na Hemrových skalách byl znovu obnoven a byly zde vysázeny v roce 2011 a 2012 třešně. Nebyly zakoupeny běžně dostupné stromky. Odborníci z magistrátu začali úzce spolupracovat se znalci starých třešnových odrůd a právě staré odrůdy tu nakonec byly vysázeny.

 

ZAJÍMAVOSTI V OKOLÍ

Hemrovy skály, na kterých se sad rozkládá, získaly své pojmenování podle majitele nedalekého statku. A i když by to člověk na první pohled neřekl, jejich historie sahá miliony let nazpět až k prvohorám. Hemrovy skály jsou nejvýraznějším pásem silurské podmořské sopky, která tehdy těsně vyčnívala nad hladinu moře. Pokud tedy stojíme v sadu, stojíme právě na kdysi aktivní sopce.

V Prokopském údolí je mnoho pramenů, ze kterých se žíznivý pocestný může občerstvit. Na trase navrženého výletu jsou hned dvě studánky a to Na Troníčku (3) a Stydlá voda (6). O studánce Na Troníčku se traduje, že jde o pramen, který zásoboval nedaleké Butovické hradiště osídlené už v době kamenné.

 

OVOCNÉ STROMY

Celkem se zde nachází přes 200 třešňových stromů v hustém sponu, které při pohledu z dálky připomínají vinici. Z odrůd můžeme ochutnat Kaštánku, Napoleonovu, Troprichterovu či Germersdorfskou. Právě posledně jmenovaná třešeň pochází z Německa, kde byla vyšlechtěna v polovině 19. století.  Pro vysoké výnosy, nízkou pukavost a zejména lahodnou chuť je u pěstitelů velmi oblíbená až dosud.

 

 


I ten, kdo je off-line, nás hravě strčí do kapsy

Karty ve formátu pdf si můžete vytisknout nebo stáhnout do mobilu a složit do kapsy :)