Pod ďáblickou hvězdárnou

MAPA: ZDE

ROZLOHA: 0,9 ha

PŘÍSTUPNOST: kočárek, kolo, invalidní vozík

DOSTUPNOST: bus 103 (zast. Květnová)

ZNAČENÉ TURISTICKÉ TRASY: žlutá  trasa KČT ( Kobylisy – Roztoky u Prahy); cyklostezka A280

OVOCE KE SBĚRU: ano (bohatě plodí hrušně, jabloně i ořešáky, oproti tomu slivoně málo)

ORIENTAČNÍ DÉLKA TRASY: 3,7 km

 HISTORIE

Tento sad je plný výhledů. Pokud si stoupneme na  jeho samý vrchol, můžeme pozorovat nejen stromy nahodile rozmístěné ve svahu, ale nad jejich rozložitými korunami lze zahlédnout i pohraniční hory. Komu by ani tento pohled nestačil, může navštívit unikátní hvězdárnu s výhledem  do nekonečného vesmíru.

Vraťme se, ale k historii sadu. Zdejší staré ovocné stromy  byly součástí zahrady domu, která se nacházela jen v levé části svahu při pohledu dolů od hvězdárny. Dům koncem 60. let minulého století vyhořel (někdy kolem roku 1966) a již nebyl obnoven, jen rozpadající opukové základy prozrazují, kde stával. Pravá část svahu bývala holá bez dřevin, a proto byla v zimě vyhledávána dětmi jako sáňkovací dráha.

Kromě ovocných stromů jsou na území celého sadu vtroušené četné další dřeviny, které se sem dostaly bez přičinění člověka. Může se zdát, že takové stromy do sadu nepatří, ale na druhou stranu zvyšují jeho druhovou pestrost. Najdeme zde četné duby zejména v horní části sadu, kde je nejvíce obnaženo skalní podloží. Dále se zde vyskytují typické dřeviny mající semena přenášená větrem jako jsou břízy a javory. Zajímavostí jsou i stromy se semeny rozšiřovány ptáky, v sadu jsou zastoupeny tisy červenými nebo jeřábem ptačím.

Rodiny s dětmi jistě ocení, že v sadu je umístěna houpačka, která umožní výlet až ke korunám stromů.

 

ZAJÍMAVOSTI V OKOLÍ

Hvězdárna
Myšlenka vybudovat hvězdárnu na kopci, vzešla od místního astronomického kroužku mladých hvězdářů a pro stavbu hvězdárny byly použity panely, které zbyly z výstavby prvního panelového domu v ČSR.

Buližník
Podloží sadu tvoří buližníkový kamýk. Buližník je velmi tvrdá hornina, která tedy dobře odolává povětrnostním vlivů a právě pro svou tvrdost byl vyhledáván pravěkými lidmi pro tvorbu prvních nástrojů. Nedaleko sadu u vrcholu Ládví byly nalezeny nástroje ze středního paleolitu.  Buližník také sloužil jako prubířský kámen pro určení pravosti zlata.

 

OVOCNÉ STROMY

Ve svahu v místě bývalé zahrady zůstaly vzrostlé ovocné stromy vysázené v nepravidelném sponu. Rostou zde staré staré hrušně,  jabloně, slivoně, třešeň a ořešáky. K této staré ovocné výsadbě byly dosazeny tři mladé hrušně, které lze najít jednu v  pravé části sadu a dvě v levé. Tyto nové stromky dosud nevstoupily do plodnosti.Staré hrušně,jabloně i ořešáky bohatě plodí. Slivoně plodí jen některé.

 


I ten, kdo je off-line, nás hravě strčí do kapsy

Karty ve formátu pdf si můžete vytisknout nebo stáhnout do mobilu a složit do kapsy :)