U Hvězdy

MAPA: ZDE

ROZLOHA: 0,5 ha

PŘÍSTUPNOST: kočárek, kolo

DOSTUPNOST: bus 108, 168, 191 (zast. Libocká)

ZNAČENÉ TURISTICKÉ TRASY:  v blízkosti sadu u kostela sv. Fabiána a Šebestiána se lze napojit na cyklostezku A33

OVOCE KE SBĚRU: ano (jabloň plodí, třešně vysázené 2017 brzy vstoupí do plodnosti)

ORIENTAČNÍ DÉLKA TRASY: 2,3 km

 HISTORIE 

Třešňový sad se rozkládá na mírném svahu pod kostelem sv. Fabiána a Šebestiána. Na začátku 19. století na území dnešního sadu bývalo pole, které patřilo k libocké farnosti. Právě pro svou svažitost bylo v zimě velmi oblíbené a mnoho libockých dětí se na něm naučilo lyžovat .

Po farnosti převzal do své správy území Státní statek Praha, který jej vlastnil, ale nechával jej svému osudu. Od té doby již  zůstalo  v rukou hlavního města.

V 60. letech 20. století, se pomalu zdejší zemědělská krajina začala přibližovat městské. U farní zdi byly vystavěny garáže a na svahu vznikla zahrádkářská kolonie, která se později rozšířila i do údolí. Takto se hospodařilo až do 90.let minulého století. Poté údolní část zahrádek musela ustoupit soukromé společnosti, která zde měla do roku 2004  skladové prostory. Od té doby přišel největší úpadek celého místa, které zarůstalo a pustlo. Usídlili se zde bezdomovci a postupně zanášeli lokalitu odpadem.

V roce 2017 započal magistrát s revitalizací celé oblasti. Rozhodl se ji celou otevřít veřejnosti a přeměnit v místo odpočinku a relaxace. Zbývající zahrádky byly zrušeny  a vše bylo vyčištěno od nánosů odpadu. Na svazích byl vysázen třešňový sad ze starých historických odrůd . Pro návštěvníky byly vybudovány kamenné zídky s četným posezením a pod stromy byla vyseta speciální luční směs. Jen tu a tam můžeme nalézt pár jiných druhů ovocných stromů, které nám připomínají zahrádkářskou minulost a ozvláštňují místní druhovou pestrost.

Ideální návštěva sadu přichází na letní měsíce, kdy dozrávají třešně a místní voda přímo vybízí ke koupání. Nad sadem se bělá kostelík svatého Fabiána a Šebestiána a dokresluje celou atmosféru klidu. Je snadné zde zapomenout, že jsme v Praze  – metropoli, kde čas tryskem utíká.

 

ZAJÍMAVOSTI V OKOLÍ

Přímo pod třešňovým sadem byl v roce 2018 vybudován nový rybník Terezka. (3) Tento vodní prvek neslouží k chovu ryb, jak by snad původ slova naznačoval, ale jako cenný mokřadní biotop. Díky absenci rybí obsádky je zde voda poměrně čistá a tak jej místní obyvatelé  s oblibou využívají ke koupání.

Sad je lemován oborou Hvězda, kterou založil Ferdinand Habsburský v 16. století. V jejím centru stojí známý letohrádek ve tvaru hvězdy, který dal celé oboře jméno.(7) Celé místo dýchá vojenskou historií, neboť  zde často tábořila vojska a v roce 1620 zde proběhla jedna z nejzásadnějších bitev české minulosti –  bitva na Bílé hoře.

Cestou od sadu k letohrádku je možné udělat malou zastávku u studničního domku. (6) Tato pozoruhodná funkcionalistická stavba má poetický název Světluška (Světlička) a právě zde vyvěrají prameny potoka, které napájí rybník Terezku.Dříve tato voda sloužila jako jeden ze zdrojů vody pro Pražský hrad a později pro Ruzyni.

 

OVOCNÉ STROMY

V roce 2017 zde bylo vysázeno 18 mladých vysokokmenných ovocných stromků. Přibyla zde jedna jabloň, jedna hrušeň a šestnáct třešní. Všechny nové stromky se skládají z odrůd známých již před druhou světovou válkou – tedy patří mezi takzvané staré odrůdy.

Z třešní si zde můžete natrhat například  Ladeho pozdní, která jak název napovídá, dozrává na třešně neobvykle pozdě až ke konci léta.  Nebo lze ochutnat vzácnou  Doupovskou černou tedy českou třešeň z Doupovských hor.

 

 


I ten, kdo je off-line, nás hravě strčí do kapsy

Karty ve formátu pdf si můžete vytisknout nebo stáhnout do mobilu a složit do kapsy :)