Zlodějka

Sad ukrytý mezi lesy, poli a silnicemi objevují zejména ti, kdo ví… Přijďte se namlsat a objevit nevšední výhledy v jedné z bran do Divoké Šárky.

MAPA: ZDE

ROZLOHA: 0,9 ha

PŘÍSTUPNOST: Trasa vede i přes lesní pěšiny, takže je vhodná pro horská kola, ale kočárky tudy projedou těžce

DOSTUPNOST: Autobusová zastávka Dědina (bus 119, 300, 322, 323, 330, 342, 388, 389, 399)

ZNAČENÉ TURISTICKÉ TRASY: Cyklostezka A33; žlutá  trasa KČT (Dolní Liboc – Purkrabský háj)

OVOCE KE SBĚRU: ano

ORIENTAČNÍ DÉLKA TRASY: 3,2 km

OVOCNÉ DRUHY A ODRŮDY:
Jabloně: Krátkostopka královská, Londýnské, Parména zlatá, Sudetská reneta, Kardinál žíhaný, Řehtáč soudkovitý, Studničné, Kalvil červený, Hvězdnatá reneta, Čístecké lahůdkové, Gascoyneho šarlatové, Zvonkové, Průsvitné letní, Matčino, Croncelské, Panenské české
Hrušně: Ananaska česká, Madame Verté, Williamsova, Boscova lahvice, Muškatelka turecká
Slivoně: Zimmerova, Wangenheimova, Chrudimka

KDY TO ZRAJE
Slivoně:
srpen a září
Jabloně: červenec až říjen
Hrušně: srpen až říjen

 HISTORIE A SOUČASNOST

Historie tohoto sadu je přímo ukázková, odvíjela se podobně jako u všech ostatních pražských sadů. Původně se pozemek využíval za Rakouska-Uherska jako pastvina. Po první světové válce však byla snaha měst o soběstačnost v zásobování, a tak zde vyrostl ovocný sad. Podle starých leteckých snímků je vidět, že jeho velikost byla o něco rozsáhlejší než dnes, ale v padesátých letech musel jeho západní cíp přenechat své místo cestě do Horoměřic (respektive dnešní dálnici D7). V osmdesátých a devadesátých letech hlavní město ustoupilo od zásobování ovocem ze svých sadů, a stejně jako mnoho jiných i tento sad pomalu začal zarůstat až do doby, než se přistoupilo k obnově sadů na začátku 21. století. Od té doby prošel celkovou proměnou. Podél cesty do Šárky byla vysázena jabloňová alej a i do sadu přibyly nové stromky hrušní, jabloní a slivoní. Najdeme zde tedy ovocné stromky různého stáří, od mladých kmínků až po usychající torza, která slouží jako domov či úkryt pro celou řadu živočichů. Většina stromů pravidelně plodí.

 

ZAJÍMAVOSTI V SADU

Voda
Sad je rozdělen na dvě části korytem potoka Zlodějka. Právě po tomto potoku získal své jméno, ale voda vám zde nic neodnese. Většinu roku je koryto téměř suché, můžete v něm tak vidět obrovské kameny, které jsou zde naskládané pro případ bleskových vydatných dešťů. Kromě potoka je sad ještě protnut zhruba v polovině roklí, která se svažuje strmě dolů a dodává sadu na dramatičnosti. Sad je sečen postupně (mozaikovitě), což podporuje místní druhovou rozmanitost.

 

VYBRANÁ ODRŮDA

Wangenheimova
Velmi oblíbená švestka pocházející pravděpodobně z Německa. Dnes je vyhledávaná pro svou tolerantnost k šarce (virové onemocnění). V minulosti byla vysazovaná i v podhorských oblastech. Zvládá vysoké nadmořské výšky, ale nevadí jí ani sušší podnebí v nížinách (obecně však slivoním vyhovují vlhčí lokality). Na stromě vydrží dlouho po dozrání a je vhodná na veškeré zpracování. Je velmi nenáročná na půdu, strom dorůstá menších rozměrů (cca 6 m).

 

POPIS TRASY

Pokračujeme-li dále sadem (2) do Šárky, vejdeme do lesního porostu a po pravé straně se brzy objeví potok. Vydáme se podle něj, až se ocitneme na široké louce. Na ní je možné zastavit se s dětmi na krásném dřevěném hřišti (3), případně se pokochat místními tůněmi (4) nebo využít altán k občerstvení. Když louku přejdeme, vydáme se doleva po asfaltové cestě po žluté turistické značce. Cestou můžeme obdivovat drobné skalní útvary, které ji lemují. Následně žlutá značka stočí naše kroky doleva na lesní pěšinu. Tam po pár desítkách metrů dojdeme až k pomníku sokolského písmáka Karla Vaníčka (5). Ten zde zemřel na infarkt a některé legendy praví, že se zde promiloval k smrti. Taková je už Divoká Šárka. Od pomníčku pokračujeme po žluté značce dál, až se napojíme na cyklostezku, která nás vrátí zpátky do Zlodějky.

 

KUDY DÁL

Tak jako v případě ostatních sadů ležících u Divoké Šárky můžete váš celodenní výlet propojit i se Zlodějkou. Nebo se prostě jen zatoulat východním směrem od sadu do zákoutí Divoké Šárky. Západním směrem byste došli k Letišti Václava Havla.

 


I ten, kdo je off-line, nás hravě strčí do kapsy

Karty ve formátu pdf si můžete vytisknout nebo stáhnout do mobilu a složit do kapsy :)