Arboretum a Albrechtův vrch

MAPA: ZDE

ROZLOHA: 0,3 ha Arboretum; 0,1 ha Albrechtův vrch

PŘÍSTUPNOST: kočárek, kolo

DOSTUPNOST: bus 142, 184 (zast. Ovčí hájek)

ZNAČENÉ TURISTICKÉ TRASY: nevedou značené turistické trasy ani naučné stezky

OVOCE KE SBĚRU: ano (ke sběru rozmanité ovoce v arboretu nebo jablka na Albrechtově vrchu a v přilehlé jabloňové aleji)

ORIENTAČNÍ DÉLKA TRASY: 2 km

 HISTORIE

Pozemky, na kterých jsou dnes vysázeny sady, bývaly kdysi majetkem šlechtické rodiny Schwanzebergů. Po roce 1923 přešly do rukou hlavního města Prahy.

Sad u arboreta býval dříve loukou, kterou si magistrát po druhé světové válce z větší části oplotit. Oplocená část louky postupně zarůstala kopřivami a náletovými dřevinami. Zůstala nepřístupná až do roku 2010. Tehdy došlo k odstranění plotu a revitalizaci celého území. Kopřivy byly vysekány a celá louka byla osázena rozličnými ovocnými dřevinami a keři. Dnes je to nejpestřejší ovocná výsadba hlavního města. Kdokoliv zde může přijít a ochutnat dávno zapomenuté  plody jako jsou mišpule, moruše nebo oskeruše. Staré odrůdy hrušní a jabloní nesou úrodu, kterou dříve trhávaly a ochutnávaly naše babičky. I proto část arboreta dostala jméno babiččin sad.

Sad na Albrechtově vrchu  také není příliš starého data. Dlouho zde bývalo pole, které bylo pravidelně obděláváno. Až v padesátých letech dvacátého století tu byl postaven dům. Podle pamětníka sloužil jako malé zahradnictví a přibližně v té době zde byly vysázeny i staré jabloně, které zde rostou dodnes. Dům se tu nacházel jen velmi krátce, když se podíváme na letecké mapy z osmdesátých let, tak jsou patrné již jen pozůstatky tohoto stavení. Dodnes při procházce sadem lze najít stavební zbytky onoho domu. Nyní je to bohužel místem, kam lidé odhazují odpad. Poté, co odtud odešli obyvatelé domu, celá oblast postupně zarůstala. Lehkých změn doznal sad v roce 2010, kdy zde byla provedena výsadba sedmi jabloní. Mladé jabloně rostou ve velkém zástinu a konkurenci ostatních dřevin, tak jsou spíše drobného vzrůstu.

 

ZAJÍMAVOSTI V OKOLÍ

V blízkosti sadu se nachází jeden z mála přirozeně meandrujích toků v Praze, je to Prokopský potok (3). Ten vtéká do obrovského vodního díla nazvaném neobvykle Asuán (2). Možná tehdy připomínal stavitelům nádrž na Nilu, kdo ví. Jisté je, že se jedná o opravdu rozlehlou nádrž, která je schopna po velkých deštích pojmout 92 030 m3 vody.

Pokud se vydáte do sadu Arboreta v dopoledních hodinách, možná se vám poštěstí vidět na pražské poměry neobvyklý obrázek. Obden sem chodívá již desítky let sekat trávu místní chovatel králíků. ”Jako malý jsem v padesátých letech chodíval kosit společně se svým tatínkem a dodnes v této tradici pokračuji. “ vzpomíná s úsměvem. Možná i díky této pravidelné seči je louka v létě pokrytá rozkvetlými květinami.

Albrechtův vrch (5) býval před stovkami milionů let činnou sopkou, kterou omývalo silurské moře. Právě i skladba podloží ovlivňuje místní rostlinná společenstva a tak zde můžeme najít chráněné suchomilné a teplomilné stepní rostliny a ještě se přitom rozhlédnout do krajiny z lavičky umístěné na jeho vršku.

 

OVOCNÉ STROMY

Arboretum se skládá ze čtyř sekcí, které na sebe navazují. Je to šípáková doubrava, ovocný sad, méně známé ovoce a dubohabřina. Právě v ovocném sadu nalezneme původní vysokokmenné odrůdy zejména jabloní a hrušní . Z odrůd jabloní zde můžeme zmínit třeba astrachán bílý. Je to časné jablko, které lze sklízet už v polovině července. Jeho nevýhodou je že brzy moučnatí. Z hrušní lze ochutnat například Krvavku. Ta dostala jméno pro své červené zbarvení dužniny. V sekci méně známé ovoce nalezneme pozoruhodné ovocné druhy. Roste tu  jeřáb oskeruše, jeřáb obecný, kdouloň obecná, mišpule velkoplodá, morušovník černý i bílý a ořešák královský. Pro zajímavost jsou tu vysázeny i stromy,  ze kterých se vyšlechtily jednotlivé ovocné odrůdy. Najdeme tu  jabloň lesní, hrušeň polničku a třešeň ptačí.

V sadu na Albrechtově vrchu je o poznání menší výběr ovoce. Ze starších stromů zde najdeme jednu hrušeň a kolem dvaceti jabloní, z nichž většina plodí. Bohužel odrůdy nejsou určené.

 

 


I ten, kdo je off-line, nás hravě strčí do kapsy

Karty ve formátu pdf si můžete vytisknout nebo stáhnout do mobilu a složit do kapsy :)