Třešňovka pod Kozákovou skálou

Jak název napovídá, nejchutnější čas, kdy vyrazit do zdejšího sadu, je na začátku léta. Břicha si můžete naládovat k prasknutí. A kdykoliv jindy užijte pozoruhodné výhledy na skály tyčící se nad sadem.

MAPA: ZDE

ROZLOHA: 2,3 ha

PŘÍSTUPNOST: trasa vede i přes lesní pěšiny, takže je vhodná pro horská kola, ale kočárky tudy projedou těžce

DOSTUPNOST: tram 20, 26 (zast. Divoká Šárka)

ZNAČENÉ TURISTICKÉ TRASY: Cyklostezka A33, A163, A166; červená  trasa KČT (Dolní Liboc – okružní trasa); žlutá  trasa KČT (Dolní Liboc – Purkrabský háj)

OVOCE KE SBĚRU: ano

ORIENTAČNÍ DÉLKA TRASY: 4 km

OVOCNÉ DRUHY A ODRŮDY:
Třešně:
Hedelfingenská, Baltavarská, Schneiderova, Germersdorfská, Droganova, Doupovská černá, Ladeho pozdní, Napoleonova

KDY TO ZRAJE
Třešně:
 květen až červenecHISTORIE A SOUČASNOST

O zdejší mohutné třešně prý ještě do 70. let minulého století pečoval sadař. Jeho jméno si však pamětníci nepamatují. Postupně sad začal zarůstat a teprve v roce 2002 začal magistrát s postupnou obnovou sadu. Cílem bylo zachování starých ovocných stromů a od roku 2010 se začaly vysazovat nové třešně.

Historie tohoto místa má ale také pár kuriozit – v roce 1951 se v Divoké Šárce jel terénní závod motorek a trasa vedla mimo jiné přes třešňový sad. Závod se těšil velké přízni diváků, a tak o 10 let později se mezi stromy odehrálo i mistrovství Evropy v tomto sportu.

 

ZAJÍMAVOSTI V SADU

Pastva
V bezprostřední blízkosti se nachází přírodní rezervace Divoká Šárka. Toto turisty často navštěvované území je z biologického hlediska ceněné zejména kontrastujícími mikroklimaty, díky kterým se zde daří jak pozoruhodným společenstvům teplomilné vegetace skalních stepí, tak chladnomilné fauně a flóře na severních stěnách. Na plošinách nad skalními soutěskami můžete objevit pozůstatky valů slovanského hradiště, zaniklého na přelomu 9. a 10. století. Jeden z jeho obranných valů dokonce procházel skrz dnešní třešňový sad. Území přírodní rezervace se pravidelně udržuje postupy, které do určité míry napodobují dřívější hospodaření, včetně pastvy stádem ovcí a koz.

 

VYBRANÁ ODRŮDA

Hedelfingenská
Tato velmi oblíbená stará odrůda třešní s poměrně velkými plody má svůj původ v Německu. Tvoří mohutnou korunu a naleznete ji v mnoha zapomenutých zahradách i v alejích u silnic. Je dost nenáročná a plodí hojně. Jedná se o chrupku s výbornou kořeněnou chutí. Její značnou nevýhodou je velký sklon k pukání, když při dozrávání prší. Sklízí se na začátku července a využívá se i na zpracování a zavařování.

 

POPIS TRASY

Jakmile dorazíte k sadu (1), můžete se vydat podél potoka mezi skály, kde po pravici bude čnít Kozákova skála a po levici Šestákova. Po chvíli dorazíte k jednomu z nejstudenějších a nejkrásnějších pražských koupališť (2) s dlouhou historií, kde můžete zchladit svá těla. Dále vás meandrující potok provede zdejší přírodou, minete sutisko (3) a dostanete se až k dětskému hřišti (4), od kterého už jste nedaleko svého výchozího bodu.

 

KUDY DÁL

Vydat se můžete dále na východ po červené podél Šáreckého potoka. A dorazíte k PP Jenerálka, kde můžete navštívit ovocný sad Na Krutci (str. ?). A nebo západním směrem po žluté obejít Purkrabský háj.

 


I ten, kdo je off-line, nás hravě strčí do kapsy

Karty ve formátu pdf si můžete vytisknout nebo stáhnout do mobilu a složit do kapsy :)