Cibulka

Romantická procházka lesoparkem na Cibulce možná pomůže kdekomu zpomalit, zastavit se a nasát atmosféru „antického“ umění uprostřed přírody. Obnovený historický sad pod Čínským pavilonem dorůstá do dospělosti a kontrastuje s okolními vzrostlými lesy, majestátními památnými duby, klasicistními sochami a architektonickými prvky. Souhra zdánlivě nesourodých prvků vytváří pozoruhodnou kulisu vhodnou pro zamilované páry i rodinné procházky.

MAPA: ZDE

ROZLOHA: 0,8 ha

PŘÍSTUPNOST: přístupné s kočárkem, s invalidním vozíkem a pro cyklisty

DOSTUPNOST: tramvajová zastávka Poštovka

ZNAČENÉ TURISTICKÉ TRASY: nevedou značené turistické trasy ani naučné stezky

OVOCE KE SBĚRU: ano

ORIENTAČNÍ DÉLKA TRASY: 2,6 km

OVOCNÉ DRUHY A ODRŮDY:
Třešně:
Kaštánka
Jabloně: Granát třiblický, Gdánský hranáč, Kožená reneta
Více stromů není bohužel určeno.

KDY TO ZRAJE
Třešně:
konec května až červenec
Jabloně: konec srpna až říjen
Hrušně: konec srpna až říjenHISTORIE A GEOGRAFIE

Historie usedlosti na Cibulce je bohatá a sahá až do 14. století. První zmínky o výsadbě ovocného sadu se datují do 16. století, kdy usedlost koupil Blažej Cibulka z Veleslavína, jehož rod dal usedlosti a přilehlé oblasti jméno až do dnešních dnů. Jedním z nejvýznamnější majitelů byl pak Leopold Leonhard Thun – původně kníže a biskup pasovského knížectví. Ten se rozhodl závěr svého života strávit právě zde, a tak roku 1817 koupil Cibulku a přebudoval jí do dnešní podoby letního sídla pozdně barokního klasicistního období. Propojení usedlosti s okolní přírodou je dodnes obdivováno mnoha odborníky. Thun je i díky tomu považován za jednu z nejosvícenějších osobností své doby. Byl významným mecenášem umění a při přebudovávání Cibulky si zval mnoho vyhlášených odborníků, architektů, malířů a sochařů. Přesto je všude patrná jeho osobní účast. Celá koncepce parku se sochami a architektonickými prvky svědčí o jeho blízkém vztahu k romantismu a obdivu romantických umělců a filozofů, jako byli Goethe či Schiller.

Po Thunově smrti v roce 1826 začala chátrat celá usedlost i přilehlé pozemky. Nakonec okolní lesopark odkoupila ve dvacátých letech minulého století obec Pražská. Chátrání však pokračovalo dál. Teprve v roce 2000 začal magistrát s postupnou obnovou a později restaurováním jednotlivých soch a architektonických prvků. Usedlost a některé další budovy jsou však dále v majetku soukromých osob.

V roce 2008 byl obnoven historický ovocný sad pod usedlostí a čínským pavilonem, kde ještě dnes můžete narazit na několik málo starých ovocných stromů. V roce 2014 byla provedena oprava rozhledny, poustevny, objektu studánky a také některých soch.

 

ZAJÍMAVOSTI V SADU

Lesy s certifikátem FSC
O okolní lesy pečuje hlavní město Praha, které dbá o dodržování zásad Forest Stewardship Council®. Jde o lesní hospodaření směřující k dosažení přírodě blízkých lesních porostů, a to vše s přihlédnutím k výrazně mimoprodukčnímu poslání pražských lesů. Postupnými zásahy se tak dosahuje takové skladby dřevin, která by se v místě nacházela i bez zásahu člověka. V tomto případě by mělo jít především o dub (65 %), buk (15 %), habr (9 %), lípu (4 %) a další (javor, bříza, jeřáb).

 

Spolek Hájovna
V Hájovně – jediné zachovalé funkční památce z díla Leopolda Leonharda Thuna von Hohensteina – funguje Spolek Hájovna. Kromě Infocentra zde mají i studovnu a čítárnu, pořádají různé workshopy a založili komunitní Jedlou zahrádku.
www.spolekhajovna.cz.

 

VYBRANÁ ODRŮDA

Gdánský hranáč
Tuto po celé Evropě velmi hojně rozšířenou odrůdu s nízkými nároky na polohu i půdu můžete potkat i ve zdejším sadu. Typicky zhranatělé plody poznáte poměrně snadno dle několika žeber táhnoucích se po celém plodu. Na její nažloutlou, jemnozrnnou, měkkou a šťavnatou dužninu se vám mohou sbíhat sliny někdy kolem začátku října. A při dobrém skladování můžete ochutnávat ještě během února. Byť se jedná především o odrůdu stolní, s červeně vybarvenou slupkou a s jemně kořenitou, sladkokyselou chutí, dříve se hojně využívala i na sušení či k výrobě vína.

 

POPIS TRASY

Kousek od rušné tramvajové zastávky Poštovka se na dvou svazích rozkládá ovocný sad osázený třešněmi, hrušněmi a jabloněmi. Od sadu vedou všechny cesty vzhůru a jedna z nich míří kolem prastarého památného dubu až k poustevně.

Děti si po cestě mohou pohrát na místním dětském hřišti, a pak už zbývá jen překročit železniční pražce místní trati a jste skoro nahoře. Cestou se můžete zchladit v některém z místních pramenů, kterými je kopec protkán. Minete Dianino jezírko a na závěr se vydejte k rozhledně, odkud je výhled na Motolské údolí.

 

KUDY DÁL

V létě se můžete po procházce osvěžit v nedalekém přírodním koupališti Motol nebo vyrazit do dalšího ovocného sadu nad Kalvárií.

 


I ten, kdo je off-line, nás hravě strčí do kapsy

Karty ve formátu pdf si můžete vytisknout nebo stáhnout do mobilu a složit do kapsy :)