Jak pečujeme o sady

Naše cesty vedou mezi ovocné stromy nejen kvůli vycházkám, kurzům a Ovocným slavnostem, ale také kvůli 3 sadům, které jsme vysadili a o které dlouhodobě pečujeme. Zajímá vás, jak taková péče o sad vypadá? Přečtěte si o tom, jak se o svěřené sady staráme během roku.

Od roku 2017 se věnujeme péči o 3 pražské sady. Sad na Suchdole, svatební dar, s jehož výsadbou jsme pomohli manželům Trčkovým a jejich přátelům a rodině. Druhým sadem je stará třešňovka v Úněticích, do jejíž obnovy jsme se pustili s roztockým spolkem Jestřábník. Díky němu se třešňovka, která byla ještě v roce 2016 zarostlá náletovými dřevinami, mění před očima ve zdravý sad plný stromů různých odrůd i stáří. Nejnovějším přírůstkem v naší péči je pak komunitní sad na Násirově náměstí v Modřanech, kde jsme společně s místními vysadili v jen několik let starém sadu dalších 15 stromů starých odrůd.

Naším cílem je, aby tyto sady plnily nejen funkci produkční, ale také kulturní a biotopovou. V průběhu roku zajišťujeme pravidelné zálivky, řez stromů, biopostřiky proti škůdcům, opravu poškozených ochran mladých stromků, dosadbu uhynulých kusů a snažíme se vytvářet ideální podmínky pro druhovou rozmanitost rostlin i živočichů vyskytujících se v sadech. Díky tomu vysokomenné sady, které se udržují promyšleným, citlivým a přírodě blízkým způsobem, mohou poskytovat potravu a místo k životu velkému množství druhů rostlin a živočichů, kteří už v krajině nemají místo.

 

Pastva pro ovečky i pro oči

Péče o sady nezahrnuje jen stromy, ale také údržbu tamního travního porostu. S tím nám pomáhají ovečky-sekačky, které v nich několikrát do roka spasou vysokou trávu a zároveň pomůžou s jeho obnovou. Svým pohybem totiž narušují travní porost a zeminu, a tak vytvářejí prostor pro vyklíčení semen dalších rostlin.  Díky pastvě mají větší šanci se uchytit také květiny.

Aby zvířata pohybující se v okolí stromků nenapáchala žádné škody, mladé stromky už při zasazení obklopujeme bytelnými ochranami a pletivem, které je chrání před okusem a případným odrbáváním zvěří.

 

Mozaiková seč – vábnička na motýly

Už jste někdy zavítali do sadu a zahlédli mezi posekanou trávou ostrůvky vysokého porostu, jako kdyby při sekání došly síly nebo palivo? Tak to jste narazili na místo, kde právě proběhla mozaiková seč. Pokud si na svých zahrádkách pěstujete spíše anglický trávník, vězte, že jde o efektivní způsob, jak zajistit druhovou pestrost travního porostu a přilákat do sadu motýly. Pokud ponecháme několik pásů trávy neposekaných, poskytneme některým druhům trav dostatek času na vysemenění a bezobratlým živočichům na vývin.

Sad jako místo setkávání

A když už se to v sadu hemží tou vší ovocnou nádherou a spokojenými obyvateli z živočišné říše, snažíme se o to, aby do něj našli cestu i nějací výletníci a mohli objevovat jeho krásy a zdravé ovoce, které si v něm mohou sami natrhat. Proto pořádáme komentované vycházky do sadů a Ovocné slavnosti nebo píšeme Průvodce pražskými ovocnými sady. Nejen městské parky jsou ideálním místem pro nedělní procházku nebo posezení na dece. Navíc kdo by odolal ovocnému pikniku, když se nad vámi sklání větev obsypaná lahodným ovocem?

Každý rok se v čase dozrávání setkáváme s milovníky ovoce v několika pražských sadech, vzděláváme se a těšíme se z úrody, jejíž část společně na místě zpracujeme. Místem setkávání se ovocný sad stal také pro ty, kteří v nich spolu s námi zasadili ovocné stromy. Ať už jde o adoptivní rodiče stromů v modřanském sadu na Násirově náměstí nebo manžele Trčkovi, kteří se každý rok setkávají svými nejmilejšími a rodinou ve společně vysazeném sadu.

V únětickém sadu se pravidelně potkáváme s místními, kteří se hojně účastní údržbových brigád. O blaho stromů v sadu nám pomáhají se starat také manželé Lesákovi, díky jejichž svatebnímu daru se sad rozrostl o 35 nových mladých stromů, a díky jejichž pomoci s péčí prospívají i stromy starší. Zkontrolovat plody své práce se každý rok vracejí do únětického sadu i zaměstnanci Letiště Praha, kteří v něm přiložili ruku k dílu během sázení, opravách ochran či odstranění náletových dřevin.

Živá učebna plná moudrosti a ovoce

Ovocné sady jsou jako živá učebna. Umožňují nám pozorovat soužití rostlin a živočichů, vnímat proměny ovocných stromů během ročních období všemi smysly a učit se z moudrosti a zkušeností našich předků. V pražských sadech proto během roku organizujeme komentované vycházky a kurzy ovocnářských dovedností, kdy nám stromy v sadech slouží jako výukový materiál. Jen loni jsme vyrazili s komentářem krajinné ekoložky Katky Zímové poznávat 5 ovocných lokalit a na 4 workshopech jsme se učili, jak správně sázet ovocné stromy, jak je roubovat a provést výchovný či zmlazovací řez nebo jak zkrotit travní porost ruční kosou.

Nezapomínáme ale ani na nejmenší – během loňského roku se mohly děti ze suchdolské školy zapojit do pasáčkovských dílen a vyzkoušet si práci s ovčím stádem a honáckým psem.

Zajímá vás péče o ovocné stromy? Sledujte naše workshopy. Každý rok pořádáme kurzy na nejrůznější ovocnářská témata.

Líbí se vám, co děláme a rádi byste nás podpořili? Můžete nám přispět na naše aktivity v pražských sadech libovolnou částkou.