Biocentrum u Vinoře

MAPA: ZDE

ROZLOHA: 0,35 ha

PŘÍSTUPNOST: stezka není bezbariérová, je úzká, nezpevněná (blátivá), s dětským kočárem přístup za sucha

DOSTUPNOST: bus 201, 396 (zast. Satalická obora), bus 185, 302, 375, 376, 378, 396 (zast. Vinořský hřbitov)

ZNAČENÉ TURISTICKÉ TRASY: trasy KČT – červená (Miškovice – Vinoř), žlutá (Miškovice – Satalice), naučné stezky Vinoř – Jenštejn a Vinořský park a Satalická bažantnice

OVOCE KE SBĚRU: ne

ORIENTAČNÍ DÉLKA TRASY: 4 kmHISTORIE A GEOGRAFIE

Sad (7) se skládá z několika menších skupin stromů (6)vysazených na hrázi oddělující rybníky Malá a Velká Obůrka, na svazích nad rybníky a zhruba 200 metrů od rybníků ve střední části menšího údolí svažujícího se k většímu z rybníků.

Tato část sadu navazuje na plochy, bývalých historických výsadeb založených patrně v 60. letech
20. století.

Ovocné výsadby jsou součástí biocentra Vinoř – území zahrnujícího oba rybníky a jejich blízké okolí. Díky vhodným podmínkám umožňuje zachování přírodních a přírodě blízkých biotopů a druhů rostlin a živočichů.

 

ZAJÍMAVOSTI V OKOLÍ

Mimo samotného Biocentra je asi největší zajímavostí Přírodní rezervace Vinořský park.

Park založený v 1. polovině 18. stol. byl postupně rozšířen o oboru a propojen alejemi se Satalickou bažantnicí (3). I přes pozdější úpravy si v některých rysech zachovává původní barokní charakter. Z přírodního hlediska jsou jeho nejcennějšími prvky bažinné olšiny na prameništích a mokřadech a dnech roklí.

V sousedství parku se nachází několik významných archeologických lokalit – ostroh Hradiště a plošina nazývaná Kamenný stůl.

Poblíž je dětské hřiště (5) a venkovní posilovna.

 

OVOCNÉ STROMY

Nově vysazené stromy ještě neplodí, původní stromy jsou přestárlé, často v podobě torz zachovaných jako vhodné útočiště pro četný hmyz a doupné stromy vodné pro hnízdění ptáků.

Nová výsadba obsahuje jak rané (srdcovka Rychlice německá), tak pozdní odrůdy (chrupka Moreau, chrupka Napoleonova), jejichž plody budou postupně dozrávat od začátku června do konce července.

 


I ten, kdo je off-line, nás hravě strčí do kapsy

Karty ve formátu pdf si můžete vytisknout nebo stáhnout do mobilu a složit do kapsy :)