Sad na Červeném Vrchu a Vokovická třešňovka

MAPA: ZDE

ROZLOHA: 0,7 ha (Červený vrch ) a 2,4 ha (Vokovická třešňovka)

PŘÍSTUPNOST: nezpevněné pěšiny, sjízdné na kole, přístupné s kočárkem a za sucha a s doprovodem i s invalidním vozíkem (pouze v části Vokovické třešňovky)

DOSTUPNOST: tram zast. Červený vrch (spousta tramvají), metro A (zast. Bořislavka)

ZNAČENÉ TURISTICKÉ TRASY: bez přímé návaznosti, cca 0,5 km od červené značky KČT a cyklostezky vedoucí Šáreckým údolím

OVOCE KE SBĚRU: ano (třešně, švestky – stromy plodí málo a nepravidelně)

ORIENTAČNÍ DÉLKA TRASY: 1,5 kmHISTORIE

Oba sady – švestkový (1) na Červeném vrchu a třešňovka (2) leží na pomezí Vokovic a Divoké Šárky.

Ještě ve 40. letech 20. stol. na jejich místech ležela rozlehlá pole. Sady byly založeny až v 50. letech 20. století.

Na leteckých snímcích pořízených už 20 let po jejich založení lze pozorovat rozpad výsadby a od 80. let sady pomalu zarůstají.

 

GEOGRAFIE

Sady leží v mírném svahu, ze strany Šáreckého údolí jsou lemovány lesem. Z jižní strany přiléhají k sídlišti Červený vrch.

 

ZAJÍMAVOSTI V OKOLÍ

V obou sadech je vidět zajímavý přístup k jejich obnově – ve švestkovém sadu jsou nové stromy dosazovány mezi ty staré v posunutém sponu – oproti původnímu vzoru výsadby, v třešňovce je ponecháno velké množství starých a odumírajících stromů, které poskytují útočiště a potravu hmyzu vázanému na rozkládající se dřevo.

Stezkou po straně strže ležící na západní straně Vokovické třešňovky lze sejít ke Kruteckému sadu v údolí Divoké (nebo taky v těchto místech Tiché) Šárky. Na malém prostoru v okolí soutoku Kruteckého a Šáreckého potoka najdeme skalní step přírodní památky Jenerálka, povalový chodník na podmáčených loukách údolní nivy, místo pravěkého sídliště lovců mamutů i průzkumnou důlní štolu.

 

OVOCNÉ STROMY

Celkem by v obnovených sadech mělo růst 220 (Vokovická třešňovka) a 130 (Červený vrch) třešní a švestek. Původní výsadbu na Červeném vrchu doplnilo i několik ryze českých odrůd slivoně, jako jsou raná Chrudimka a pozdní Švestka domácí, do horní části sadu přibyla také třešeň Dönnisenova.

Ve Vokovické třešňovce byly dovysazeny staré odrůdy třešní. Za zmínku stojí např. raná chrupka Granát, pozdní chrupka Hedelfingenská a rané srdcovky Rychlice německá a Kaštánka.

Staré stromy už neplodí, novým to ještě může chvíli trvat.

 


I ten, kdo je off-line, nás hravě strčí do kapsy

Karty ve formátu pdf si můžete vytisknout nebo stáhnout do mobilu a složit do kapsy :)