Kalvárie a sady Svobody

MAPA: ZDE

ROZLOHA: 1,53 h

PŘÍSTUPNOST: kočárek, kolo, nenáročná stezka

DOSTUPNOST: tram 9, 10, 16 (zast. Krematorium Motol) alter. 22, 25, 35 (zast. Bílá Hora), ideální trasa od zastávky Bílá Hora směrem na Krematorium Motol

ZNAČENÉ TURISTICKÉ TRASY: v Lesoparku Řepy počátek cyklostezky, zde také napojení na
Naučnou stezku Řepy.

OVOCE KE SBĚRU: ano (třešně – málo)

ORIENTAČNÍ DÉLKA TRASY: 2,5 kmHISTORIE A GEOGRAFIE

Historie pěstování ovoce v Motole sahá až do 14. století k založení vinic na jižních stráních údolí.

Uvádí se, že v 19. století se mnoho z obyvatel malé obce živilo sadařstvím. Samotné sady leží na malé části rozsáhlého historického vojenského cvičiště užívaného ještě v druhé polovině 20. stol. Místy jsou stále patrné zbytky zákopů (6).

Dva obnovené sady leží v mírném svahu severně nad motolský údolím. Menší – západní, spojují s východním rozsáhlým sadem dvě stezky vedoucí mladým lesem. Sady byly založeny v 50. a 60. letech minulého století a původně tvořily jednu souvislou plochu, která se rozkládala od míst dnešní dešťové usazovací nádrže až po motolský zámek.

 

ZAJÍMAVOSTI V OKOLÍ

Širším okolím sadů vedou dobře upravené, zpevněné stezky umožňující přístup i lidem s omezením pohybu. Poměrně pestrá oblast s lesy i lučními porosty je vhodná k nenáročným procházkám. V blízkosti sadů se nachází kavylové stepi západní části Přírodní památky Kalvárie.

V lesoparku Řepy najdeme bohatě vybavené dětské hřiště (4), podél stezek jsou umístěny altánky a četná odpočívadla i cvičební prvky.

Z vyhlídky je možné spatřit mohutný pískovcový kříž tyčíce se na protější skále. Je na něm vyobrazen znak Maltézských rytířů, kteří vlastnili mlýn pod skalou.

 

OVOCNÉ STROMY

Mezi původními stromy jsou jak hrušně, jabloně a třešně, tak i slivoně a ořešáky.

Nově jsou dosazovány jabloně (jde zejména o zimní odrůdy, zastoupené Smiřické vzácným, Strýmkou nebo Zvonkovým), slivoně (např. rané odrůdy Zimmerova a Ruth Gerstetter), třešně (polochrupka Doupovská černá a srdcovka Kaštánka), hrušně (letní Williamsova, jejíž plody chutnají výborně zpracované do jakékoliv podoby a zimní Lucasova, nejlepší k přímé konzumaci a na kompoty) a ořešáky.

Po dokončení dosadeb by celkový počet stromů měl činit 130 ks.


I ten, kdo je off-line, nás hravě strčí do kapsy

Karty ve formátu pdf si můžete vytisknout nebo stáhnout do mobilu a složit do kapsy :)