Sady v Sedlci a Budovci

MAPA: ZDE

ROZLOHA: část Sedlec – 1,7 ha, část Budovec – 0,6 ha

PŘÍSTUPNOST: sady leží zčásti ve svahu (část Sedlec), zčásti na rovině (Budovec). Vedou jimi nezpevněné cesty, přístupné pro kočárek, kolo. Část Budovec je přístupná i s inv. vozíkem.
Část cest v Sedlci vede prudkým svahem.

DOSTUPNOST: bus 340, 350 (zast. Roztocká), 107, 146 (zast. V Sedlci); vlak S4 (Praha-Sedlec)

ZNAČENÉ TURISTICKÉ TRASY: napojení na žlutou trasu KČT (Praha-Suchdol – Roztoky u Prahy)

OVOCE KE SBĚRU: ano (třešně – málo)

ORIENTAČNÍ DÉLKA TRASY: 2 kmHISTORIE

Sad leží podél historické úvozové cesty vedoucí z Dolního Sedlce do Budovce a Suchdola, patrné již na císařských mapách z 18. století. Celé území bylo v minulosti zemědělsky využíváno – byly zde drobná pole, pastviny. Původní sady se rozkládaly částečně na místech dnes zarostlých lesem.

 

GEOGRAFIE

Část Sedlec – Sad se skládá ze tří výrazných částí spojených alejí ovocných stromů. Horní část (severozápadní) přetíná historická úvozová cesta (2). Na levé západní straně úvozu je sad tvořen přestárlými ovocnými stromy doplněnými novou výsadbou. Kromě ovocných stromů je zde ponecháno větší množství neovocných stromů. V pravé východní části nalezneme kromě nově vysazených stromů, které doplňují odumřelé stromy podél úvozu, několik mladých náletových ořešáků a planých jablůňek. Z horní části sadu vede podél svažité stepní části lokality pěšina lemovaná nově vsazenými stromy směrem k Sedleci. Na východ klesá hlubokým úvozem k vilové zástavbě. Úvoz je z obou stran lemován starými třešněmi, na místě zcela odumřelých stromů byly také dosazeny mladé třešně. Mimo třešní zde rostou plané i sázené ořešáky.

Poslední částí sadu je nově založená výsadba jednačtyřiceti jabloní) v původním meandru potoka (4).
Tato plocha byla nedávno zbavena náletových porostů. Z původní výsadby zde zůstala dominantní vysoká hrušeň.

Celý sad leží v mírném svahu a je protnut úvozem rozděleným na dvě části. Můžeme v něm najít několik terénních zlomů, těžebních jam a výsypek.

Část Budovec – Další nově založená výsadba se nachází na původních polích v místní části Suchdol-Budovec (dříve Horní Sedlec). Od Sedleckého sadu je vzdálená zhruba 200 metrů a je s ní spojena lesní cestou. V Roce 2017 tady bylo vysázeno celkem 32 vysokokmenných jabloní a třešní.

 

ZAJÍMAVOSTI V OKOLÍ

V dolní části úvozové cesty (ústící do ulice Na svahu) lze najít původní kamenné dláždění úvozu. Zajímavé jsou také paralelní prohlubně – patrně starší úvozy, postupně zavezené a opuštěné.

Ve střední části sadu leží rozsáhlejší mateřídoušková step. V jižním cípu území se nachází skalní ostroh s výhledem na sad a údolí bývalého Sedleckého potoka. Prameniště potoka bylo přerušeno zástavbou bytových domů a údolím nyní vede upravená vodoteč pro Prahu-Suchdol s nově upravenou údolní cestou.

Při ulici V Sedlci stojí barokní kaple Nejsvětější trojice (1) z roku 1725.

 

OVOCNÉ STROMY

Původní stromy až na několik jedinců při okraji lesa na Budovci neplodí, novým stromům bude ještě několik let trvat, než plodit začnou.

V obou sadech bylo od roku 2014 do roku 2017 vysazeno více než 100 hrušní, třešní a jabloní. Odrůdově jde o velmi pestrou paletu, která zahrnuje letní odrůdy jabloní, jako jsou Astrachán bílý a červený, Grávštýnské, podzimní Gdánský hranáč, zimní Boskoopské a Kardinála žíhaného, hrušně Hardyho a Špinku s velmi univerzálním využitím plodů a z třešní hojně vysazované srdcovky Kaštánku a Karešovu.


I ten, kdo je off-line, nás hravě strčí do kapsy

Karty ve formátu pdf si můžete vytisknout nebo stáhnout do mobilu a složit do kapsy :)