Klíčovské sady

MAPA: ZDE

ROZLOHA: cca 6,5 ha

PŘÍSTUPNOST: nezpevněná stezka, s kočárkem a kolem ucházející z obou vstupů; s invalidním vozíkem pouze pro dobrodruhy s doprovodem (vstup z ulice Kbelská)

DOSTUPNOST: po nezpevněné cestě ústící na ulici Kbelská nad žel. viaduktem (50.1115286N, 14.5310428E);bus 151 (zast. Klíčov) (50.1168606N, 14.5141019E)

ZNAČENÉ TURISTICKÉ TRASY: poblíž sadů nevedou značené turistické trasy ani naučné stezky

OVOCE KE SBĚRU: ano (jablka, hrušky, meruňky, vlašské ořechy), ale plodnost meziročně kolísá

ORIENTAČNÍ DÉLKA TRASY: 1,5 kmHISTORIE A GEOGRAFIE

Rozsáhlý areál sadů leží na svazích a v údolní nivě Klíčovského potoka. Na severních svazích údolí bývala původně vinice, která svému účelu sloužila až do roku 1916. Na jejím místě stál ještě v 50. letech postupně zarůstající sad.

Současné sady v údolí zde byly založeny na přelomu 50. a 60. let 20. století a zabíraly více než 40 hektarů (cca 60 fotbalových hřišť).

Od konce osmdesátých let se jim jako tolika jiným nedostávalo péče a postupně zarůstaly křovinami
a lesem. Jejich obnova započala na počátku nového tisíciletí.

 

ZAJÍMAVOSTI V OKOLÍ

Rozsáhlé, klidné údolí je zajímavou mozaikou biotopů – lesnaté stráně a podmáčené louky v okolí potoka střídají luční porosty a prosluněné sady, jakési náhražky z naší krajiny zmizelých lesostepí.

Nové ovocné stromy se dělí o místo s těmi starými a odumírajícími, které poskytují útočiště mnoha druhům hmyzu. Klíčovské tůně (4) jsou útočištěm chráněných druhů obojživelníků.

Sad je využíván k ekologickým vzdělávacím programům, konají se tady každoroční „Ovocné slavnosti”.

Zajímavostí je také malé stádečko ovcí (5), které pomáhá s péčí o luční podrost sadu.

 

OVOCNÉ STROMY

Pestrý je Klíčov i z pomologického hlediska – rostou tu jabloně (2), hrušně (3), slívy, třešně i meruňky (6). Jabloní je zde určeno rovných 23 druhů.

Pokud bychom počítali i část sadu ležící za teplovodem, roste v sadu kolem impozantní tisícovky stromů.

Nové stromy ještě neplodí, u těch původních plodnost meziročně kolísá.

 


I ten, kdo je off-line, nás hravě strčí do kapsy

Karty ve formátu pdf si můžete vytisknout nebo stáhnout do mobilu a složit do kapsy :)