Milíčovský sad

MAPA: ZDE

ROZLOHA: 0,45 ha

PŘÍSTUPNOST: kolo, kočárek, inval. vozík (vybrané stezky, za sucha)
Územím vede větší množství cest a pěšin. Ty nezpevněné jsou za vlhka hůře průchodné. Od Zooparku Milíčov vede asfaltová cesta.

DOSTUPNOST: bus 203 (zast. Milíčov), 363 (zast. Kateřinky)

ZNAČENÉ TURISTICKÉ TRASY: zelená trasa KČT (Kateřinky – Uhříněvěs), naučná stezka Milíčov, cyklostezka A 216

OVOCE KE SBĚRU: ne

ORIENTAČNÍ DÉLKA TRASY: 4 kmHISTORIE

Sad leží v prostoru mezi Milíčovským lesem a Milíčovským rybníkem, kde stávala do 2. pol. 20. st. hájovna zvaná Český Milíčov (zanikla v 70. – 80. letech). Zplanělé původní stromy byly v roce 2011 doplněny novými výsadbami především z řad starých odrůd třešní, které byly v minulosti pěstovány v Praze a v jejím okolí. Větší množství starých třešní se nachází v blízkosti rybníků. Větší množství starých třešní jde nalézt v okolí blízkých rybníků.

Další ovocné stromy jsou postupně dosazovány do drobných ovocných alejí v okolí Milíčovského rybníka. Nová výsadba přibyla také v části Milíčovského vrchu.

 

GEOGRAFIE

Sad je situován na převážně rovinaté travnaté ploše v těsné  blízkosti Milíčovského rybníka. Je ze dvou stran obklopen lesními porosty. Milíčovský rybník je  součástí rybniční soustavy napájené Milíčovským potokem, spadající do povodí Botiče.

 

ZAJÍMAVOSTI V OKOLÍ

Sad leží na území Přírodní památky Milíčovský les a rybníky. Jde o rozsáhlé chráněné území zahrnující lesní porosty původní obory z počátku 18. století, mokřady a luční porosty. Území poskytuje útočiště obojživelníkům a je hnízdištěm mnoha druhů ptáků.

Na hrázi rybníka Homolka rostou památné duby letní (6), jejichž stáří se odhaduje na více než 300 let. Tyto věkovité stromy mají velký význam i z hlediska zoologického, kdy slouží jako úkryt pro řadu živočichů. Byl zde prokázán výskyt vzácného tesaříka obrovského, který, jak už název napovídá, je jedním z našich největších brouků a je úzce vázán na duby.

Po turistických značkách lze podél toku Botiče dojít až k Průhonickému parku. Zajímavostí je také Milíčovský vrch – umělý kopec navršením půdního materiálu ze stavby metra a sídliště Jižního města.

 

OVOCNÉ STROMY

U Milíčovského rybníka bylo ke konci roku 2011 vysázeno 34 stromků. Jedná se o staré odrůdy třešní (rané srdcovky Libějovická, Karešova a Německá rychlice a chrupky Napoleonova a Hedelfingenská), které byly doplněny o hrušně polničky.

Celkem zde přibylo šestnáct slivoní (Švestka domácí, Čačanská lepotica, Katinka) a třináct třešní (české chrupky Granát a Kordia a polochrupka Burlat).

 


I ten, kdo je off-line, nás hravě strčí do kapsy

Karty ve formátu pdf si můžete vytisknout nebo stáhnout do mobilu a složit do kapsy :)