Třešňový sad Hájecká

MAPA: ZDE

ROZLOHA: 0,58 ha

PŘÍSTUPNOST: nezpevněné pěšiny, zpevněný povrch v aleji na hrázi nádrže

DOSTUPNOST: bus 177, 181, 182, (zast. Selská), 203 (zast. Wagnerova); auto – ul. K jezeru
parkování u Lanového parku Hostivař

ZNAČENÉ TURISTICKÉ TRASY: po hrázi nádrže vede cyklostezka, která dále na sever navazuje na naučné stezky Povodím Botiče a Historií Hostivaře a červenou trasu KČT vedoucí po severní straně Hostivařské nádrže.

OVOCE KE SBĚRU: ano (třešně – málo)

ORIENTAČNÍ DÉLKA TRASY: 1 kmHISTORIE

Na mapách z 18. století je území dnešního sadu vedeno jako pole a pastviny. Samotný sad byl patrně založen ve 40. letech 20. století a táhl se podél Hájeckého potoka od místa současné druhé retenční nádrže až po jeho tehdejší ústí do Botiče.

Zhruba třetinu z původní rozlohy sadu dnes zabírá retenční nádrž Hájecká, jeho východní část je ztracená pod hladinou Hostivařské nádrže.

 

GEOGRAFIE

Sad leží na mírném návrší nad údolím Hájeckého potoka a retenční nádrží Hájecká. Na její hrázi bylo vysazeno dvojité stromořadí podle vzoru historických hrázních alejí.

 

ZAJÍMAVOSTI V OKOLÍ

Sad se nachází na území přírodního parku Hostivař-Záběhlice, jen několik set metrů od vodní nádrže
Hostivař, v blízkosti je také lanové centrum nebo keltské hradiště Šance.

Přírodním parkem vede několik naučných stezek.

Samotný Hájecký potok patří k těm nejčistším v Praze a je zajímavý výskytem čolka velkého, skokana zeleného, lysky černé nebo ledňáčka říčního.

 

OVOCNÉ STROMY

Původní stromy ještě plodí, ovoce ale není mnoho, na ovoce ze stromů nově vysazených si ještě budeme muset počkat.

Obnova sadu byla zahájena v roce 2011, vysazeno je zde 28 vysokokmenných třešní (mimo jiné polochrupka Doupovská černá, chrupka Kaštánka nebo srdcovka Ladeho pozdní).

 


I ten, kdo je off-line, nás hravě strčí do kapsy

Karty ve formátu pdf si můžete vytisknout nebo stáhnout do mobilu a složit do kapsy :)