Třešně na Havránce

 

MAPA: ZDE

ROZLOHA: 0,15 ha

PŘÍSTUPNOST: od severu je sad pohodlně přístupný po asfaltové cestě, od jihu k němu vede tatáž cesta a pěší stezka, obě poměrně příkré. Sad je přístupný s kočárkem i na kole.

DOSTUPNOST MHD: bus 102, 144 (zast. Dunajecká), 112 (zast. Kovárna)

ZNAČENÉ TURISTICKÉ TRASY: napojení na zelenou trasu ČKT (ZOO Praha – Ďáblice) a naučnou stezku Botanické zahrady

OVOCE KE SBĚRU: ano (třešně)

ORIENTAČNÍ DÉLKA TRASY: 1 kmHISTORIE

Jižně orientované svahy Trojské kotliny byly ve středověku využívány k pěstování révy.  Podle místního názvu – Pustá vinice – uvedeného už na císařských mapách z roku 1840 se ale zdá, že zde pěstování vína neprobíhalo kontinuálně. V 19. století zdejším vinařům zasadila ránu epidemie révokaze. Většina vinic se tak do poloviny 20. století přeměnila na ovocné sady a pastviny.

Původní rozsáhlejší sady ležely v okolí domků na západ od dnešní výsadby. Dvě vzrostlé třešně na hraně plošiny byly vysazeny pravděpodobně ve 40. letech 20. století.

 

GEOGRAFIE

Sad leží na menší plošině nad svahy Trojské kotliny. Z návštěvnicky oblíbeného místa je krásný výhled na údolí Vltavy a Trojskou kotlinu s Trojským zámkem.

 

ZAJÍMAVOSTI V OKOLÍ

Samotná lokalita je součástí přírodní památky a evropsky významné lokality Havránka. Na svazích pod plošinou leží tzv. Pustá vinice – zdejší vřesoviště (2) a stepní vegetace svědčí o tom, že se svahy dlouhodobě využívaly k pastvě.

Zajímavé je také údolí Haltýř s prameništěm, které původně zásobovalo vodou Trojský zámek.

V blízkosti se nachází Trojský zámek se zahradami, ZOO Praha i Botanická zahrada.

 

OVOCNÉ STROMY

Dva původní stromy na hraně plošiny stále plodí ovoce, nové stromy do plodnosti zatím nevstoupily.

V letech 2013–2014 bylo na lokalitě vysazeno 10 ks vysokokmenných třešní, další tři stromy byly vysazeny cca 100 m severovýchodním směrem.


I ten, kdo je off-line, nás hravě strčí do kapsy

Karty ve formátu pdf si můžete vytisknout nebo stáhnout do mobilu a složit do kapsy :)