Na Násirově náměstí vyroste jedlý park

Ovocné sady mají na území hlavního města Prahy dlouhou tradici. V posledních letech mnoho z nich prošlo obnovou a zároveň se zakládají sady nové. Výjimkou nebylo ani Násirovo náměstí, kde v roce 2014 vysadilo Ekocentrum Koniklec 14 jabloní. Na tuto výsadbu letos na podzim navážeme vysazením dalších ovocných stromů. Cílem projektu je přeměna stávajícího sadu v místo vhodné nejen pro trávení volného času, ale také pro vzdělávání veřejnosti a školních a volnočasových dětských kolektivů.

Do výsadby a péče se mohou zapojit i zájemci z řad veřejnosti adopcí některého ze stromů nebo účastí na plánovaných workshopech. Ty se budou v sadu konat od jara do podzimu. Návštěvníci si během nich vyzkouší například výrobu hmyzího hotelu, navštíví workshop věnovaný prořezávání ovocných stromů nebo se naučí práci s ruční kosou.

Adopce ovocných stromů  probíhá prostřednictvím online formuláře za symbolickou částku 800 Kč, kterou spolek použije na péči o sad. Každý adoptivní rodič dostane možnost zasadit si svůj strom během říjnové Ovocné slavnosti a opatřit ho pamětní tabulkou se svým jménem a názvem odrůdy. Zároveň obdrží praktickou příručku obsahující základní informace o výsadbách ovocných stromů, základních principů řezu a péči v prvních létech po vysazení.

Adoptované stromy budou vysazeny v rámci Ovocné slavnosti s workshopy, hudebním a vzdělávacím programem pro malé i velké a moštováním jablek z přilehlých sadů v sadu u Násirova náměstí 21. 10. 2017. Další workshopy se zde uskuteční v průběhu roku 2018.